Hans Hedberg, projektledare för Byggföretagens utvecklingsprojekt Livräddning på distans.

Foto: SBUF

Årets innovation räddar liv

En teknisk lösning och modell för livräddning på distans som bidrar till att livräddning kan ske innan ambulans anländer till olycksplatsen har utsetts till Årets innovation 2020.

Spaning

En teknisk lösning och modell för livräddning på distans som bidrar till att livräddning kan ske innan ambulans anländer till olycksplatsen har utsetts till Årets innovation 2020. Det är byggbranschen som tagit fram lösningen. Tekniken kan även användas i andra branscher med verksamhet på svårtillgänga platser.

Byggbranschen har tagit fram en prototyp och modell för livräddning på distans som gör att tiden från att en allvarlig olycka inträffat tills att hjälp från ambulans finns tillgänglig kan minskas. När en allvarlig olycka inträffar är de första 10 minuterna och första timmen avgörande för vilka konsekvenser olyckan får.

Tekniklösningen och modellen möjliggör rådgivning och livräddning på distans mellan sjukvårds och byggpersonal på olycksplatsen, innan ambulans anländer.

Utvecklingsprojektet är initierat av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen tillsammans med sjukvård och byggbransch i Västerbotten. Projektet har utgått från en biosensor liknade en pulsklocka som används vid träning. Tekniken har utvecklats så att den mäter och sänder medicinska parametrar, till exempel hjärt- och lungljud till ambulans eller akutmottagning. De på olycksplatsen kan kommunicera via videosamtal med ambulans eller akutmottagning genom en applikation i en Android telefon kopplat till ett moln.

sbuf

Hans Hedberg, projektledare för Byggföretagens utvecklingsprojekt Livräddning på distans.

- Det är en ära att lösningen utsetts till Årets innovation. Med engagemang, förslag och kritik av medarbetare på NCC, Skanska, Svevia och Peab som i testövningar utsatts för utmaningar i fält, Region Västerbottens traumateam och ambulanspersonal som givit feedback och Umeå Universitets sakkunskap har det här möjliggjorts, säger Hans Hedberg, projektledare för Byggföretagens utvecklingsprojekt Livräddning på distans.

Syftet med projektet från början var att utveckla en teknisk testmodell för rådgivning och livräddning på distans mellan byggarbetsplatser i glesbygd och sjukvård. Tekniken och modellen för livräddning på distans kan även komma till nytta för andra samhällssektorer som är drabbade av olyckor där det kan ta lång tid för ambulans att komma fram. Bland annat för vindkraft- och oljeindustri ute på havet. I några länder i övriga Europa finns branschstandarder för livräddning på distans.

- Vi ser framför oss att denna utrustning kan bli basutrustning på större arbetsplatser i glesbygden. Stora delar av Sverige har långa avstånd som innebär en risk, många byggarbetsplatser ligger en bit utanför tätorter. Vi hoppas ju att tekniken aldrig ska behöva användas och ser att utrustningen kan skapa en trygghet i projekten, säger Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen i Västerbotten.

- Nu vet vi vilken teknik, utrustning och metod som fungerar mellan personal på olycksplats och sjukvård för att utföra livräddning på distans, säger Hans Hedberg.

Utmärkelsen Årets innovation

  • Årets innovation är ett årligt pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg-, installations- eller anläggningsområdet och delas ut av SBUF.
  • Priset består av ett stipendium på 50.000 kronor samt diplom.
  • Utmärkelsen Årets Innovation instiftades av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) i samband med sitt 20-årsjubileum.

Om SBUF

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn

Bransch- och arbetsgivarorganisationerna Byggföretagens och Installatörsföretagens medlemsföretag och motsvarande fackliga organisationer kan söka bidrag till utvecklings- eller forskningsprojekt från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

#utmärkelse / #innovation

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER