Foto: Martina Thalwitzer

Ny rapport från VTI: Bättre säkerhet vid vägarbeten med ökad samverkan

Vägarbetare är en yrkesgrupp som i sitt dagliga arbete i trafikmiljö utsätts för stora olycksrisker. Forskare på VTI har tittat närmare på hur vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter. Ett initiativ som välkomnas av branschen.

Spaning

– Vi arbetar året om och dygnet runt med att göra vägarna säkra och framkomliga. Rapporten från VTI lyfter fram flera bra förslag på hur säkerheten kring vägarbetsplatser kan förbättras, säger Olle Öberg, chef för Svevias division Drift.

Idag rapporterar vägentreprenörerna information om olyckor och incidenter i anslutning till vägarbeten i egna databaser. Det skapar möjligheter för varje enskilt företag att få kunskap om bakomliggande orsaker och därmed kunna säkerställa att händelserna inte upprepas. Däremot saknas samordning av datainsamling mellan de olika aktörerna.

I ett pressmeddelande från VTI säger Sonja Forward, senior forskare vid VTI att ett ökat samarbete mellan olika aktörer i byggprocessen avseende tillbuds- och olycksrapportering skapar förutsättningar i byggprocessen för förbättrad säkerhet och framkomlighet vid vägarbeten. En gemensam databas med statistik om olyckor och incidenter skulle innebära många fördelar och underlätta upptäckten av problem och införande av rätt åtgärder. Det skulle också ge bättre underlag vid ändringar i olika regelverk.

Enligt rapporten finns flera områden som skapar en farlig och otrygg arbetsmiljö för den som arbetar på väg och en ökad risk för trafikanterna. Den överlägset vanligaste rapporterade bristen är höga hastigheter, inte sällan i kombination med att trafikanten kör nära vägarbetaren. Ett annat problem som framkom i både intervjuer och vid VTIs analys av olycks- och incidentrapporter är att trafikanordningar är otillräckliga. Även om fartdämpande åtgärder används hittar trafikanterna nya sätt att undvika dessa och att kringgå trafikanordningarna.

– Vissa snirklar sig mellan avspärrningarna, runt farthinder och på gång- och cykelbanor. Några kör mot trafiksignal eller mot flaggvaktens tecken, mot trafiken eller kör om arbetsfordon på fel sida via vägrenen eller till och med via rastplatser. Allt för att komma förbi vägarbetsfordonet så fort som möjligt, säger Sonja Forward.

För ett år sedan genomförde Svevia i samarbete med Kantar/Sifo en undersökning som visade att var tredje trafikant inte sänker hastigheten när de passerar ett vägarbete.

Svevia

Olle Öberg, chef division Drift, Svevia.

– Många kör alldeles för fort, vilket inte minst märks när man själv passerar ett vägarbete. Håller man den angivna hastigheten är det inte ovanligt att man blir omkörd eller upphunnen. Jag tycker att det är eländigt att folk inte har större respekt för dem som arbetar på vägen. När bilarna kör förbi ett vägarbete i exempelvis 70 kilometer i timmen räcker det med ett litet steg åt fel håll för att en vägarbetare ska bli påkörd. Jag ryser i hela kroppen när jag tänker på vilka konsekvenser som det kan få och vilka små marginaler det är frågan om. Det måste vara säkert att arbeta på och vid vägar, sa Olle Öberg som en kommentar till undersökningen.

I samma undersökning uppgav 95 procent att de är positiva till att trafiken leds om och förbi ett vägarbete.

Omledning är en av de åtgärder som ofta anges som enda lösningen för att undvika att en inrapporterad incident eller olycka upprepas. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska också omledning av trafiken vara förstahandsvalet vid planering av vägarbeten.

En annan risk som lyfts upp i rapporten handlar om hot och våld som kan kopplas till bristande respekt för dem som arbetar vid väg. Särskilt utsatta är de som arbetar som trafikvakter.

– Hot och våld mot trafikvakter händer tyvärr alldeles för ofta och kan leda till både fysiska och psykiska skador, inte minst för trafikvakterna, men även för vägarbetare och medtrafikanter. I vissa fall kan det finnas anledning att överväga andra metoder som trafikljus, bom och lots, säger Sonja Forward.

–Vägarbetarnas arbetsmiljö, säkerhet och hälsa står alltid i fokus för Svevia och vi ser stor nytta med att det inrättas en nationell databas för vägarbetsolyckor. Åtgärder som föreslås i studien såsom ökad polisövervakning, snabbare tillståndsgivning, ökade möjligheter att sänka hastigheten samt ökade möjligheter att omleda trafiken förbi vägarbetsplatser kommer också att bidra till ökad säkerhet vid vägarbetsplatserna, säger Olle Öberg, divisionschef på Svevia.

Mer om studien

Studien Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser - Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik har genomförts med finansiering från forskningsprogrammet Bana Väg För Framtiden (BVFF) och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Projektet har letts av en projektgrupp bestående av representanter från Folksam, NTF, Peab, SBSV, Seko, Svevia och VTI.

Läs rapporten:
Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser: Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

#vägarbete / #säkerhet / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER