Foto: Pixabay

Tio procent av bilförarna har alldeles för dålig syn

När 1 059 bilförare testade sin syn i den årliga undersökningen Synbesiktningen, visade det sig att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd.

Spaning

Synbesiktningen är en återkommande undersökning som ställer attitydfrågor kring syn och bilkörning samt erbjuder synundersökningar.

svevia

Linda Avatare, Svevia.

– Det är helt klart en obehaglig insikt, att 10 procent av förarna som passerar våra vägarbetare har så dålig syn har så dålig syn att de inte skulle bli godkända för att ta körkort, säger Linda Avatare, funktionsanvarig för arbetsmiljö på Svevia.

Av de tillfrågade förarna säger 90% att de är för ett införande av lagstadgade synkontroller i samband med körkortsförnyelse.

Åsa Ericson, utredare på Transportstyrelsen berättar att läkare som upptäcker att en person fått så förändrad syn att de inte längre uppfyller kraven är skyldiga enligt körkortslagen att anmäla det till Transportstyrelsen.

Men att få kännedom om de personer som inte söker vård för sina synnedsättningar är svårt.

transportstyrelsen

Åsa Ericson, Transportstyrelsen.

– Enda sättet att fånga upp alla som har nedsatt syn skulle vara att införa återkommande synkontroller. Sådana krav behöver regleras på lag- eller förordningsnivå och är alltså inget som vi på Transportstyrelsen kan besluta om, säger Åsa Ericson och fortsätter:

– För att kunna svara på om det finns ett behov av att införa regelbundna synundersökningar krävs en utredning för att bland annat titta på samhällsekonomiska konsekvenser som ökade kostnader för körkortshavare och hälso- och sjukvården och påverkan på trafiksäkerheten.

– För oss som vägentreprenörer är detta ytterligare ett argument för omledning av trafik förbi vägarbeten och tuffare straff för förare som kör vårdslöst förbi våra arbetsplatser, säger Linda Avatare, Svevia.

Alla länder i EU är skyldiga att uppfylla kraven i EU:s körkortsdirektiv. I direktivet regleras minimikrav för bland annat syn. Direktivet reglerar även krav på regelbunden uppföljning för lastbil och buss men inte för personbil.

Åsa Ericson känner inte till något land som enbart kontrollerar synen regelbundet.

– Länder med regelbundna kontroller för lägre behörigheter kräver en medicinsk undersökning av fler tillstånd. Det kan handla om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och epilepsi. I till exempel Finland krävs regelbunden medicinsk undersökning efter att man har fyllt 70 år.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2021

  • 10 procent har en olaglig syn, en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 97 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert.
  • 89 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
  • 73 procent tycker det är svårt eller mycket svårt att se fotgängare i mörker som inte bär reflex.
  • Synbesiktningen 2021 genomfördes under perioden 5–31 oktober.
    1 666 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 059 bilister gjorde ett syntest.

För statistik och analys: www.synoptik.se/synbesiktningen

#Trafiksäkerhet / #arbetsmiljö / #Transportstyrelsen

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER