Foto: Schutterstock

Varningssystem med ljud ska skrämma djur från trafikleder

Ett nytt smart varningssystem ska minska antalet ren- och viltolyckor längst med vägar och järnvägar.
– Hittills har våra försök visat på bra resultat, säger Jonas Jonsson på Trafikverket.

Spaning

Antalet viltolyckor fortsätter att öka. 2021 rapporterades det 65 430 stycken i Sverige, enligt Nationella viltrådets statistik. Det var cirka 4 000 fler än under ”coronaåret” 2020.

Jämfört med för ungefär ett decennium sedan har antalet ökat med nästan 40 procent, enligt statisk från försäkringsbolaget If.
Antalet verkliga olyckor är med största sannolikhet betydligt fler.
Utvecklingen ser ungefär lika dyster ut i hela landet, även om de flesta viltolyckor inträffar i södra Sverige där det finns både mycket vilt och mycket trafik. Rådjuren står för den klart största andelen av olyckorna. Därefter följer älg, vildsvin och hjort. Älgen är det farligaste djuret att kollidera med.

Det är under gryning och skymning som man som trafikant löper störst risk att råka ut för en viltolycka. Det är då som flest djur förflyttar sig för att leta föda. I drygt två år har Trafikverket som en del av Norrbotniabananprojektet arbetat tillsammans med Umeå universitet, Boliden, Grans sameby och Gällivare skogsameby med att utveckla metoder som ska minska antalet ren- och andra viltolyckor på väg och järnväg.

Det har bland annat utvecklats ett detekteringssystem som med hjälp av värme- och rörelsesensorer känner av om ren eller annat vilt är på väg att passera en öppning i ett viltstängsel och gå över en väg eller en järnväg.

– Då ger systemet ifrån sig ljud som ska skrämma djuren och förhoppningsvis förmå dem att vända om, säger Jonas Jonsson som är miljöansvarig på Trafikverket för Norrbotniabanan.

trafikverket

Jonas Jonasson, Trafikverket

Han berättar att man bland annat håller på att undersöka vilka ljud som fungerar bäst.

– Vi har testat flera olika, till exempel hundskall och olika sirener.

Hundskall fungerar bäst på ren och människoprat bäst på övrigt vilt.

– Renen är ett halvdomesticerat djur, vilket gör att den tål störningar mer än vad annat vilt gör och inte är lika lätt att skrämma.

För att inte djuren ska vänja sig vid ljuden som spelas upp, och som då kan upplevas som ofarliga, behöver ljuden varieras.

– Det här är en ganska så enkel och billig teknik, som dock behöver utvecklas ytterligare. Enheterna har hittills gått i gång korrekt i ungefär 80 procent av fallen och i merparten av dessa har djuren avvikit.

– Det här är alltså inget tätt system, utan ett komplement till säkra passager och liknande.

Jonas Jonsson berättar att man hoppas kunna sätta upp ytterligare enheter under våren.

– Tyvärr gör halvledarbristen att det är svårt att få tag på rätt utrustning.

Även om det projektet framför allt är inriktat på att minska antalet renolyckor i de nordligare delarna av landet kan metoden, enligt Jonas Jonsson, även användas för att minska antalet viltolyckor i andra delar av Sverige.

– Djuren har sina vandringstråk och behöver då ibland passera våra vägar. Det här kan vara ett sätt att höja säkerheten vid exempelvis öppningar i viltstängsel.

#viltolyckor / #trafiksäkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER