Samtidigt som ny infastruktur byggs och nya bostadsområden växer fram ökar också behovet av utbyggnad av nya ledningar.

Markus Marcetic

Här ökar takten för nya ledningar

Kristianstad i Skåne och Mörbylånga på Öland är två kommuner som ökar förnyelsen av ledningsnätet.
– Det är ett stort detektivarbete att hitta vilka ledningar som är dåliga, säger Niclas Beermann som är Mörbylånga kommuns tekniske chef.

Dokument

sofia Eckerblad

Niclas Beermann

Han berättar att kommunen håller på att öka förnyelsetakten.

– Vi har inte tidigare fokuserat tillräckligt mycket på det här.

Varför inte?

– Vi har dels inte haft tillräckliga kunskaper, dels lagt resurser på annat.

– Förnyelsen måste ske på rätt ställe. Det finns ingen regel eller röd tråd som säger vilka rör som ska bytas ut. En gammal ledning kan vara hur bra som helst, medan en ledning som bara är 20 eller 30 år gammal läcker som ett såll.

Varför då?

– Det kan bero på markförhållandena, vilket material ledningen är gjord av eller hur entreprenaden en gång utfördes. Det går inte att bara utgå ifrån ledningarnas ålder. Därför kan det vara ett stort detektivarbete att i tid hitta vilka ledningar som är dåliga.

– Hittills har vi tagit hand om problemen efterhand som de har dykt upp.

Kristianstads kommuns tekniske chef Bengt Olsson är av liknande uppfattning.

Kristianstad kommun

Bengt Olsson

– Vi försöker ha koll på hur gamla ledningarna är, men också vilka områden som har haft mycket läckor. Vi vet också att en del mark är mer aggressiv mot ledningarna än annan mark. Mycket bygger på erfarenhet.

– Vår ambition är att öka förnyelsetakten och kommer att satsa mer pengar på detta. Men ett problem är få tag få på rätt personal, främst ingenjörer. Det är inte bara att ge sig ut och gräva eller att anlita entreprenörer. Jobben måste vara väl planerade.

Samtidigt som ny infastruktur byggs och nya bostadsområden växer fram ökar också behovet av utbyggnad av nya ledningar.

Carolina Detterfelt, arbetschef inom Svevias anläggningsverksamhet, berättar att bolaget håller på att bygga ut VA-nätet på Ingarö i Värmdö kommun utanför Stockholm.

– Från början var området som vi just arbetar i på Ingarö ett sommarstugeområde. Med utbyggt vägnät och bättre möjligheter att pendla, har det blivit ett område med permanent boende vilket kräver ett utbyggt VA-nät.

I uppdraget från Värmdö kommun ingår även att anlägga en avloppspumpstation, två tryckstegringsstationer för dricksvatten och en dagvattendam.

#ledningar / #vatten / #kommun

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER