Ökad mångfald är en överlevnadsfråga för infrastrukturbranschen, menar Tomas Johansson, chef division Industri, Svevia.

Foto: Fredrik Schlyter

Mångfald - vägen till innovation och nya tankar

Ökad mångfald är en överlevnadsfråga för infrastrukturbranschen.
– Men inte bara för att vi i framtiden ska klara att rekrytera bra medarbetare, utan också för att vi ska kunna öka innovationsförmågan och nytänkandet, säger Tomas Johansson som är chef för division Industri, Svevia.

Porträtt

Fram till i dagarna hette verksamhetsgrenen division Beläggning.

– Med det nya namnet, Industri, blir det tydligare för både kunder, oss själva och andra vad vi sysslar med, vilket är betydligt mer än utläggning. Jag tror också att namnbytet kan göra det lättare för oss att attrahera framtida medarbetare. Namnbytet symboliserar dessutom att vi är inne i en industrialiseringsprocess.

Tomas Johansson berättar att Svevias division Industri – precis som den tidigare beläggningsdivisionen – består av fyra avdelningar: ballast, tillverkning, special och utläggning.

– Årligen producerar vi bland annat sju miljoner ton bergmaterial ur våra täkter och 800 000 ton asfalt i våra asfaltfabriker. I vår termoplastfabrik tillverkar vi den färg som används till att måla väglinjer. Vi fräser upp och återanvänder gammal asfalt, har labb som kontrollerar kvaliteten på det som vi producerar och en utläggningsverksamhet bland mycket annat.

– För god ekonomi gäller det att få flyt genom hela värdekedjan, från ballast till utläggning via tillverkning. Men också att vara strategiskt inriktad och blicka framåt. Den plan vi arbetar med just nu sträcker sig till 2034.

Det är nästa 15 år?

– Det tar 3 till 5 år att få igång en täkt som därefter har en driftlängd på mellan 40 och 50 år. Då krävs det ett långsiktigt och strategiskt perspektiv.

Med Kalmar som bas har Tomas Johansson i princip varit verksam i infrastrukturbranschen sedan han lämnade skolan. Under många år arbetade han som chef på anläggningssidan, till exempel med stora VA-jobb och väg- och brobyggen.

– 2005 bytte jag till asfalt och ballast och har sedan dess hållit på med det i olika former.

2017 rekryterades han till Svevia som chef för beläggningsdivisionen.

– Jag tyckte att jobbet lät som en spännande och kul utmaning, och det är det. Svevia är det fjärde största bolaget i Sverige på asfalt och ballast. Branschen är ganska så konservativ och har inte varit jätteinnovativ, men det innebär samtidigt att det finns mycket att utveckla.

Tomas Johansson berättar att asfaltmarknaden i Sverige är på ungefär åtta miljoner ton på år.

– Och så har det varit sedan 1950-talet. Den största produkten är ABT 11. Det var den även på 1970-talet, vilket säger en del om graden av nytänkande.

Dock håller något på att hända. Visserligen finns det ännu ingen klimatneutral asfalt ute på marknaden, men utsläppen av CO2 i samband med asfalttillverkning är betydligt lägre i dag än vad de var för några år sedan. Det pågår dessutom försök med att ersätta den oljebaserade bitumen – bindemedlet som håller ihop stenmaterialet i asfalten – med bland annat lignin från skogsindustrin.

– Vi arbetar också med att på många andra sätt försöka minska vår klimatpåverkan, till exempel genom att öka mängden granulat – återvunnen asfalt – som används vid asfalttillverkning, ersätta dieselaggregaten i våra täkter med eldrift och använda bioolja i asfaltfabrikerna.

– Det är åtgärder som är bra för miljön och klimatet samtidigt som de innebär effektiviseringar och kostnadsbesparingar, vilket vi bör bli bättre att berätta om.

Går det att i ökad usträckning, i samband med upphandlingar, stimulera kreativitet och innovation?

– Absolut. Många av våra kontrakt är idag ganska så hårt styrda, beskriver i detalj vad vi ska göra och ger ganska små möjligheter till produktutveckling. Jag skulle gärna se fler funktionskontrakt som stimulerar till innovation och förnyelse.

Är klimatfrågan branschens stora utmaning?

– Den är tveklöst en stor utmaning. Men den allra största är hur vi ska klara rekryteringen av morgondagens medarbetare. Vi behöver i större utsträckning spegla det Sverige vi är verksamma i. Det är till exempel alldeles för få kvinnor som är verksamma i Svevia och övriga företag i branschen. Samma sak gäller människor med annan etnisk bakgrund än traditionell svensk. Ska vi framöver kunna rekrytera duktiga medarbetare i den utsträckning som vi behöver, krävs det att rekryteringsbasen breddas och mångfalden ökar. Fortsätter vi som idag blir det mycket svårt att klara personalförsörjningen.

– En bättre blandning när det gäller medarbetarnas bakgrund och erfarenheter behövs också för att kunna öka innovationsförmågan. Att branschen är så homogen tror jag är en förklaring till bristen på innovation.

Varför är den så homogen?

– Jag tror att mycket handlar om tradition, attityd och kultur. Men det måste förändras. Det bolag som klarar att bredda sin rekryteringsbas och öka mångfalden kommer att bli en vinnare.

Hur ska det gå till?

– Jag har ingen klockren lösning, annat än att betona vikten av goda förbilder, att vi har en öppen och tillåtande kultur och insikten om att detta är något som vi hela tiden måste arbeta med. Morgondagens medarbetare ska inte behöva anpassa sig efter Svevia. Det är Svevia som behöver anpassa sig efter morgondagens medarbetare. Annars kommer vi aldrig att lyckas.

Tomas Johansson säger att en annan stor utmaning är säkerheten, inte minst i samband med vägarbeten.

– Miljöerna vi arbetar i är ofta trafikintensiva. Många som passerar kör alldeles för fort. Några är alkohol- eller narkotikapåverkade, andra är kanske trötta efter för många timmar bakom ratten. Det sista gäller inte minst yrkeschaufförer. Vi hade nyss en olycka där en lastbil körde in i en av våra större beläggningsmaskiner trots att det körde en lots före för att dämpa hastigheten. Som tur var skadades ingen allvarligt.

Vad bör man göra?

– I betydligt större utsträckning än i dag leda om trafiken i samband med vägarbeten. Olyckorna måste minska. Vi kan inte räkna med att vi hela tiden har tur.

Mer om Tomas Johansson

Aktuell: Chef för division Industri, Svevia. Anställd i Svevia sedan 2017.

Utbildning: Gymnasieingenjör, Skanska Talent Executive Program.

Bakgrund: Chefsbefattningar inom Skanska. Chef för byggledningen inom Vägverket konsult.

Uppdrag: Sitter i styrelsen för Sveriges Bergmaterialindustri.

Fritid: Jakt, båtliv, golf och utförsåkning. Supporter till Kalmar FF.

#mångfald / #säkerhet / #utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER