Foto: Pixabay

Civilingenjörerna – vilka är de och var finns de?

Ungefär 700 personer per år utbildar sig till civilingenjörer med bygginriktning. De flesta av dem jobbar inom samhällsbyggnadssektorn. Det visar en sammanställning som Sveriges byggindustrier har gjort.

Spaning

I sammanställningen från Sveriges byggindustrier har de fokuserat på civilingenjörer med bygginriktning. Undersökningen visar att:

 • 700 personer utbildar sig till civilingenjörer med bygginriktning varje år
 • 8650 civilingenjörer med bygginriktning arbetar inom byggindustrin och samhällsbyggnadssektorn.
 • 60 procent är under 45 år
 • 32 procent är kvinnor
 • Sju procent är födda i ett annat land än Sverige

Statistiken i rapporten bygger på SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och yrkesregistret.

Bakgrunden till sammanställningen är att Sveriges byggindustrier ville veta om föreställningen att kvinnor inte väljer att jobba i byggbranschen stämmer.

I en intervju i Byggindustrin säger Catharina Elmsäter Svärd, vd för Sveriges byggindustrier att det faktum att antalet kvinnor ökar i branschen motbevisar den bilden. Samtidigt konstaterar hon att även om antalet kvinnor i bygg- och anläggningsbranschen ökar så är branschen inte i mål.

Men byggbranschen består ju av så mycket mer än bara civilingenjörer. I en undersökning av platsannonser som nyligen gjordes av Nackademin visade det sig att det fanns en tydlig värdering av olika utbildningar. Av nästan 50 000 annonser dominerar efterfrågan av universitets och högskoleutbildning.

– Det är tråkigt att se att det fortfarande finns extrema skillnader mellan vilken typ av utbildning som efterfrågas av arbetsgivare. Kännedomen om möjligheten att anställa från yrkeshögskolan tycks fortfarande vara låg bland arbetsgivare, vilket är synd eftersom yrkeshögskolan svarar mot många av de matchningsutmaningar som vi ser idag, säger Martina Lindgren, marknadschef på Nackademin.

I en annan undersökning som handlar möjligheterna att rekrytera till byggbranschen som Byggfakta gjort är de sammanfattande slutsaterna att:

 • Det är svårt att rekrytera
 • Många av de tillfrågade har försökt att rekryterat och kommer att försöka rekrytera
 • Rekrytering sker mest via kontakter och nätverk
 • Arbetsförmedlingen används i väldigt liten utsträckning
 • Brist på yrkeserfarenhet är det största problemet
 • Befintlig personal och ägare/ledning får jobba mer på grund av svårigheterna
 • Man får tacka nej till uppdrag och hålla inne på expansionsplaner

#mångfald / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER