Text

Foto: Johanna Syrén

Ökad betongproduktion under 2017

I spåren av den ökade marknaden inom byggbranschen så ökar också betongproduktionen det visar Svensk Betong i sin Betongindikator för helåret 2017.

Spaning

För 2017 steg den uppskattade totala betongproduktionen i Sverige till över 6 miljoner kubikmeter – totalt uppskattas 6 187 000 m3 betong ha producerats. Det är enligt Svensk Betong en ökning med cirka sju procent.

– Senaste åren har vi sett en kraftigt ökad efterfrågan på betong i Sverige, en utveckling som har fortsatt även under 2017. Signalerna från våra medlemsföretag är att de jobbar för högtryck, har välfyllda orderböcker och att det är en stark efterfrågan på betong, säger Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong.

Enligt en prognos från Sveriges Byggindustrier fortsatta offentliga satsningarna på infrastruktur och en något sänkt takt för bostadsbyggandet.

– Även om det framförallt är kategori Hus som fortsätter att gå starkt med en ökning på cirka 7 procent jämfört med 2016 ses en ökad produktion på cirka 5 procent inom kategori Infrastruktur under 2017. Enligt Sveriges Byggindustriers senaste prognos fortsätter de offentliga satsningarna på infrastruktur upp 2018 vilket ger förhoppning om högre betongproduktion även inom infrastruktur kommande år, avslutar Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

#Betong

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER