Törstiga bilar behöver bytas ut enligt Trafikverket och Transportstyrelsen.

Foto: Pixabay

Törstiga bilar hot mot klimatmål

För att uppnå målet som är 70 procent minskade utsläpp till 2030 behövs krafttag.

I en tid när klimatneutrala lösningar, fossilfria transporter och långsiktigt hållbara miljöinvesteringar står på många organisationer och företags agendor kommer besked om att den nuvarande utvecklingen på minskade utsläpp från biltrafiken går trögt.

Spaning

Utsläppen från vägtrafiken minskade med upp till 2 procent under förra året, tack vare nya och energieffektiva personbilar och en ökad användning av biobränsle. Men det räcker inte för att nå klimatmålet 2030. För att klara målet på 70 procent behöver utsläppen minska med 8 procent varje år. Det skriver Trafikverket och transportstyrelsen i ett gemensamt pressmeddelande.

Under 2017 minskade växthusgasutsläppen med 260 000 ton, mycket på grund av nya och bränsleeffektivare fordon. Det är elbilarna som nu står för minskningen medan bensin- och dieselbilarna ökar utsläppen.

Enligt Trafikverket och Transportstyrelsen behöver personbilsflottan förnyas. Gamla och bränsletörstiga fordon måste användas mindre eller skrotas och ersättas av nya bränslesnåla fordon.

Målsättningen är att nytillverkade bilar ska bli mer och mer koldioxidsnåla. Men skillnaden mellan nya bilar från 2016 och 2017 var ändå knappt märkbar då minskningen av koldioxidutsläpp från nya bilar har planat ut.

För att Sverige ska nå klimatmålet 2030 måste utsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent.

För att nå klimatmålet måste det ske stora förändringar i samhället och transportsystemet. Städerna behöver byggas tätare och möjligheterna att resa med kollektivtrafik, cykel och gång behöver öka. Dessutom behöver andelen elektrifierade, tysta och utsläppsfria fordon öka.

– Det är oroväckande att utsläppsminskningen tillfälligt stannat av. Vi behöver alla göra mycket mer för att minska utsläppen snabbare, inte minst vid nybilsköpen, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

I sin roll som beställare gör Trafikverket flera satsningar på lösningar för att minska antalet fossila transporter och för att minska mängden utsläpp. Ett exempel är Trafikverket Region Norr som valde att lägga in en CO2-bonus i Trafikverkets upphandling av vägunderhåll inom ett av sina driftområde.

– Vi vill stimulera innovationer och användningen av ny teknik och, säger Anneli Lindberg som är projektledare och beställarombud på Trafikverket i Västerbotten.

Resultatet blev att Svevia som räknade hem driftområde Umeå valde att köpa in två inspektionsbilar som är helt fossilfria då de drivs på vätgas.

- Det ska bli spännande att följa hur det går. Som projektledare är det väldigt intressant att arbeta med den här typen av kontrakt. Jag tror mycket på motivation och incitament. Men det är först efter några år, när vi sett effekterna, som vi kan dra några slutsatser.

#miljö / #trafik / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER