Asfaltverket i Läggesta ska drivas med tallbecksolja. Men det är bara en av flera satsningar som Svevia gör för att minska sin miljöpåverkan.

Foto: Markus Marcetic

Fossilfri tillverkning av asfalt

Vid Svevias tre stora fasta asfaltverk kommer produktionen under sommaren att ställas om så att de drivs med 100 % fossilfritt bränsle.

Spaning

Enligt Erik Andersson, chef för asfalttillverkning på Svevia är det ett steg på vägen. En fortsatt utveckling för fler miljövänliga alternativ planeras.

Varje år produceras 600 000 ton asfalt vid Svevias asfaltverk. Den överlägset största produktionen sker vid de tre fasta asfaltverken som är placerade i Läggesta, på Arlanda och i Ale. Tillsammans tillverkar de 35 0000 ton per år.

Asfaltverken är en av de faktorer som förutom transporter utgör en stor del av bolagets negativa miljöpåverkan.

Under sommaren kommer de tre stora verken att konverteras om till 100% förbränning av fossilfritt bränsle något som också nästan halverar de skadliga utsläppen.

– Vi kommer att gå över till förbränning av restprodukter i form av tallbecksolja och MFA, säger Erik Andersson.

Tallbecksolja är en restprodukt av tallolja från skogsindustrin och MFA är en restprodukt från industrier som använder vegetabilisk jungfrulig olja för tillverkning av till exempel kosmetika, medicin och djurfoder.

För konverteringen behöver varje asfaltverk byggas om, en investering på nästan 3,5 miljoner kronor/verk

– Nästan hälften 45% av den investeringen bekostas av Naturvårdsverkets medel i det så kallade Klimatklivet. Resterande tar vi ur egen ficka. Vi tycker det är värt det. Vi vill ta vårt ansvar och dra vårt strå till stacken för mindre skadlig miljöpåverkan och en mer hållbar utveckling av vår bransch.

Ombyggnationerna handlar framförallt om att byta ut brännare, rör och en separat bränsletank till asfaltverket som kommer i kontakt med de nya bränslet.

– Det nya bränslet fräter sönder stålet och behöver därför ersättas med rostfritt material.

Utvecklingen i branschen är tydlig. I princip alla leverantörer av asfalt utvecklar liknande lösningar.

– Många har valt att använda pellets. Vi har tittat på den lösningen men har kommit fram till att vår lösning är mer resurssnål, tar mindre utrymme i anspråk och ger en jämnare och mer stabil kvalité.

Men att konvertera till fossilfritt bränsle på de fasta asfaltverken är bara ett steg på väg.

– Vi är inte nöjda med det utan fortsätter att leta fler miljövänliga alternativ till vår tillverkning. Vi vill gå vidare och konvertera våra mobila asfaltverk, se över möjligheten till en högre inblandning av återvunnen asfalt i produktionen, konvertera vår ballastverksamhet från diesel till El drift. Det här är den väg vi kommer att välja framåt. Förutom att vi vill bidra till minskad skadlig miljöpåverkan är vi också övertygade om att det kommer att ge oss konkurrensfördelar och en långsiktig ekonomisk vinning.

#miljö / #teknik / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER