Faran med stendammet är att folk inte förstår hur farligt dammet verkligen är.

Kollage. Foto: Schutterstock

Stor okunskap om att kvartsdammet dödar

Tre till fem personer dör varje år på grund av exponeringen för kvartsdamm. Arbetsmiljöinspektör Thomas Ekström vittnar om bristande rutiner, dåliga kunskaper och avsaknad av personliga skydd ute på Sveriges byggarbetsplatser.

– Milt uttryckt är det ingen som briljerar, säger han

Dokument

Varje år genomför Thomas Ekström mellan 135 och 150 inspektioner som handlar om kvartsdamm och asbest. Som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket har han sett det mesta, men när han i somras kom till en arbetsplats där det skulle sprängas bort berg för att anlägga ett industriområde blev han mållös.

– Det första jag såg var en man i en hjullastare som såg ut som om han hade rullat omkring i stendamm. Han var så nersmutsad med stendamm att jag inte kunde bestämma mig om jag skulle ta av mig handsken eller inte när vi skulle hälsa, berättar Thomas Ekström.

Inte nog med att arbetsplatsen som sådan var bland det smutsigaste han någonsin sett. Det visade sig dessutom att mannen i fråga hade slutat som bagare eftersom han hade fått mjöldammslunga.

Shutterstock

Damm av betongkap

– Faran med stendammet är att folk inte förstår hur farligt dammet verkligen är. Säger man att det finns asbest i området så springer folket iväg, men berättar man att det finns kvartsdamm står de kvar och andas in det. Allt damm är farligt, men kring detta är kunskapsnivån alldeles för låg både på företagen och ute på arbetsplatserna, säger Thomas Ekström.

Som arbetsmiljöinspektör ägnar han sig framför allt åt två varianter av inspektioner: dels planerad tillsyn (exempelvis av asbest och kvartsdamm i arbetsmiljö), dels övrig tillsyn när Arbetsmiljöverket via tips uppmärksammats på att det kan finnas brister ute på arbetsplatserna.

– Det finns långtgående arbetsmiljökrav som företagen är skyldiga att hålla sig till. Företagen presenterar sitt systematiska arbetsmiljöarbete och kan ha väldigt långt framskridna planer för hur de strategiskt ska gå tillväga, men det är inte direkt något som märks av när vi besöker arbetsplatserna.

" Det borde vara självklart att kvartsdamm inte hör hemma på en modern arbetsplats, men få företag greppar problemet. "

Just nu sammanställer Arbetsmiljöverket en rapport av ett gediget tillsynsprojekt med kvartsdamm och asbest i fokus.

– Generellt upplever jag att det finns ett motstånd att vidta förebyggande åtgärder i stället för att använda skyddsutrustning. Det förvånar mig. Arbetsgivaren kan få betala en sanktionsavgift om det inte finns en skriftligt dokumenterad undersökning, riskbedömning och val av åtgärder, säger Thomas Ekström.

Han påpekar att det borde vara självklart att kvartsdamm inte hör hemma på en modern arbetsplats, men att få företag greppar problemet.

– Milt uttryckt är det ingen som briljerar. Överlag är kunskaperna mycket dåliga, och vi vet inte varför. Vi tror att det beror på att följderna för exponeringen tar så lång tid att utveckla. I korta projekt jobbar man i dammiga miljöer och tänker kanske inte så mycket på det.

När Thomas Ekström berättar om hur farligt kvartsdamm faktiskt kan vara blir en del obekväma, men vissa också tacksamma.

– Somliga tar åt sig när jag berättar att tre till fem personer dör varje år på grund av exponeringen. Följderna om man drabbas av silikos (stendammslunga) blir katastrofala; det är en fruktansvärd sjukdom. Det tar lång tid innan man ser vilka skador som dammet från asbest- och kvarts orsakar.

Med arbetssjukdomar som är relaterade till asbest och kvartsdamm tar det nämligen lång tid innan de drabbade insjuknar.

– Det finns ingen riktigt bra statistik, men känslan är att sjukdomsbilden är underrapporterad eftersom många insjuknar först när de har gått i pension. I Sverige finns bara 2-3 läkare som klarar av att bedöma asbest- och kvartsskador utifrån röntgenbilder. Eftersom vi har så få läkare behöver vi skicka bedömningsunderlagen till polska läkare.

Sedan Thomas Ekström började jobba på Arbetsmiljöverket 2015 har han inte stött på något företag som har arbetat bra när det gäller kvartsdamm.

– Nog är det häpnadsväckande. Inom bygg och anläggning har man mycket fokus på produktion och ofta bra dokumentation och gedigna arbetsmiljöplaner, men frågan är om man följer planerna ute på arbetsplatserna? Folk som arbetar i branscher där det förekommer kvartsdamm måste förstå hur viktigt det är att ha kunskap om riskerna för att kunna förebygga ohälsa.

Läs alla artiklar om kvartsdammet

Motstånd att använda skyddsutrustning:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3c84.html

Stor okunskap om att kvartsdammet dödar:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3b2c.html

Kvartsdamm ökar risken för lungcancer:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3fdf.html

Fyra tips för säkrare arbeete med kvartsdamm:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3ff8.html

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER