Foto: Trafikverket

Trafikverket ställer nya krav på leverantörer av asfalt

Genom förändrade metoder att tillverka asfalt kan utsläppen av växthusgaser minska avsevärt. I juni inför Trafikverket nya krav på leverantörer.

Spaning

Trafikverket introducerar nya klimatkrav för asfalt efter att ha testat dem i ett antal projekt.

–Vi vill visa vår målinriktning och ge en tydlig beställning för att stimulera branschen mot omställningen till klimatneutralitet, säger Åsa Lindgren teknisk expert hållbarhet på Trafikverket.

Målet för Trafikverket är att vara klimatneutralt till år 2040. Det innebär att nettoutsläppen då ska vara noll för växthusgaser. Kraven för utsläpp av växthusgaser i tillverkningen av asfalt kommer att skärpas successivt. De nya kraven från Trafikverket som införs i juni i år kommer att innebära en 30-procentig minskning.

–Vi tar det första steget nu, 2025 kommer nästa, säger Åsa Lindgren.

För att tänka klimatsmart i ett vägprojekt, måste alla aspekter tas med i beräkningen, från tillverkningsprocessen till asfaltens livscykel. Asfalten ska vara så miljövänligt framställd som möjligt men behöver också hålla över tid och vara återvinningsbar.

–Vi måste tänka på asfalt som en värdefull resurs. Vi behöver hitta rätt kvalitet till rätt plats. Det är inte klimatsmart eller ekonomiskt försvarbart om asfaltsbeläggningen har en kort livslängd, säger hållbarhetsexpert Åsa Lindgren.

Det är i huvudsak tre aspekter som bidrar till minskade CO2-utsläpp. Dels handlar det om att byta ut bränslet i asfaltverken, från fossilt till biobränsle. Ytterligare ett sätt är att återanvända gammal asfalt.

trafikverket

Åsa Lindgren, Trafikverket

–Om man tillsätter returasfalt i produktionen av asfalt ger det besparingar i form av minskade utsläpp av växthusgaser. Temperaturen i tillverkningsprocessen är också av viss betydelse ur klimathänseende, säger Åsa Lindgren.

En ny teknik som håller på att utvecklas är ersätta en del av bitumenet, det svarta i asfalten som fungerar som bindemedel, med biogena alternativ som tallolja eller lignin.

–Här behöver vi mer kunskap för att kunna säkerställa kvalitet och livslängd, säger Åsa Lindgren.

#asfalt / #klimat / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER